Preventiva zubnog karijesa

HELSINKI, Finska: Dobrobiti preventivnog zalivanja fisura i jamica i flouridnih lakova, i njihova uloga u prevenciji zubnog karijesa su dokazane u mnogobrojnim naučnim studijama i istraživanjima. Međutim, relativna efektivnost ove dve preventivne metode nije još potpuno razjašnjena, i to je upravo bila tema kojom su se bavili naučnici u Cochrane Oral Health Group.

Za komparaciju dve navedene preventivne metode istraživači su analizirali 8 studija objavljenih između 1984 and 2014 godine. Ove studije su obuhvatile 1.127 učesnika istraživanja koji su odabrani metodom slučajnog izbora, a koji su na početku istraživanja inali između 5 i 10 godina. Kod njih su izvršene metoda zalivanja fisura i jamica i/ili premazivanje fluoridnim lakom, da bi nakon toga kod njih praćena incidencija pojave karijesa.

Prema analizi ovih istraživanja, dokazana je prednost (3,7 procenata u periodu od dve godine i 29 procenata u periodu od devet godina) u preventivnom delovanju kod zalivanja okluzalnih površina zuba materijalima na bazi smole. U slučaju kombinacija metoda zalivanja sa fluoridnim lakom aplikovanih na grizne površine stalnih bočnih zuba redukcija pojave karijesa u dvogodišnjem periodu bila je veća za 14,4 procenata nego kod primene fluoridnog laka.
Međutim, i pored rezultata koji pokazuju superiornost metode zalivanja u odnosu na fluoridni lak, ipak se ovi rezultati ne mogu smatrati definitivnim jer u navedenim studijama nisu uzete u obzir loše navike kod učesnika, kao ni nivo oralne higijene.

Preuzeto sa sajta Dental Tribune International

0 comments

No comments. Leave first!

Leave a reply